30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021

30 ศิลปิน K-POP ที่อยู่ในอันดับแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2021 Hollywood | justinbieber | K-pop | Bnk48

ศิลปิน K-POP กับชื่อเสียงของแบรนด์วงเกิร์ลกรุ๊ปอันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2021 ได้มีการวิเคราะห์ชื่อเสียงและความนิยมออกมาตามลำดับดังนี้ อันดับที่ 1 Jennie – BLACKPINK อันดับที่ 2 Rosé – BLACKPINK อันดับที่ 3 Miyeon – (G)I-DLE อันดับที่ 4 Hwasa – MAMAMOO และอันดับที่ 5 Jisoo – BLACKPINK

สถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีดึงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์จำนวน 114,483,674 รายการในหมวดของศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป 535 คน ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2021 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2021

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของชื่อเสียงแบรนด์ส่วนบุคคลของศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ปดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ได้รับการวิเคราะห์ด้วยดัชนีการมีส่วนร่วมดัชนีสื่อ

ดัชนีการสื่อสารและดัชนีชุมชนที่สร้างขึ้นด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม เมื่อเทียบกับข้อมูลขนาดใหญ่ 91,339,797 รายการสำหรับแบรนด์ส่วนบุคคลของศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ปในเดือนมกราคม 2564 แล้วเพิ่มขึ้น 25.34%

ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์เป็นดัชนีที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์โดยพบว่าพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อการบริโภคแบรนด์ จากการวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนตัวของศิลปิน K-POP

วงเกิร์ลกรุ๊ปทำให้สามารถวัดผลเชิงบวกและเชิงลบของแบรนด์ส่วนตัวของเกิร์ลกรุ๊ปความสนใจของสื่อและความสนใจและการเข้าชมของผู้บริโภค การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์เกิร์ลกรุ๊ปยังรวมถึงการวิเคราะห์การประเมินมูลค่าแบรนด์ที่วัดอิทธิพลของแบรนด์

อันดับ 1 ของ ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป คือ Jennie – BLACKPINK ที่ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 4,380,571 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 1,049,375 ดัชนีสื่อ 871,055 ดัชนีการสื่อสาร 1,163,524 ดัชนีชุมชน 1,296,617 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ที่ 2,855,331 ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 53.42%

อันดับ 2 ของ ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป คือ Rosé – BLACKPINK ที่ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 3,212,101 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 575,991 ดัชนีสื่อ 862,958 ดัชนีการสื่อสาร 969,618 ดัชนีชุมชน 803,534 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 1,883,019 ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 70.58%

อันดับ 3  ของ ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป คือ Miyeon – (G)I-DLE ที่ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 2,694,661 ด้วยดัชนีการมีส่วนร่วม 353,650 ดัชนีสื่อ 666,305 ดัชนีการสื่อสาร 937,373 ดัชนีชุมชน 737,333 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 1,373,413 ในเดือนมกราคมมันเพิ่มขึ้น 96.20%   

อันดับ 4  ของ ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป คือ Hwasa – MAMAMOO  ที่ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 2,402,937 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 425,894 ดัชนีสื่อ 682,894 ดัชนีการสื่อสาร 610,596 ดัชนีชุมชน 683,554 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 1,977,023 ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 21.54%

อันดับ 5  ของ ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป คือ 5 Jisoo – BLACKPINK ที่ได้รับการวิเคราะห์เป็นดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 2,363,308 โดยมีดัชนีการมีส่วนร่วม 372,208 ดัชนีสื่อ 580,704 ดัชนีการสื่อสาร 729,783 ดัชนีชุมชน 680,613 เมื่อเทียบกับดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ 2,405,932 ในเดือนมกราคมลดลง 1.77%

30 ศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ปกับอันดับความนิยมที่ช่วยสร้างมูลค่าของแบรนด์ต่าง ๆที่มีชื่ออยู่ในนั้นกับความนิยมในแต่ละเดือน

สถาบันวิจัยชื่อเสียงองค์กรของเกาหลีทำการวัดและเผยแพร่ดัชนีชื่อเสียงของแบรนด์ผ่านการวิเคราะห์ชื่อเสียงข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ในประเทศ การวิเคราะห์ชื่อเสียงของแบรนด์ส่วนตัวของศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป เดือนกุมภาพันธ์ดำเนินการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของแบรนด์ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2021 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2021

ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2021 อันดับที่ 30 ในชื่อเสียงของศิลปิน K-POP วงเกิร์ลกรุ๊ป ได้แก่

 1. BLACKPINK’s Jennie
 2. BLACKPINK’s Rosé
 3. (G)I-DLE’s Miyeon
 4. MAMAMOO’s Hwasa
 5. BLACKPINK’s Jisoo
 6. Oh My Girl’s Arin
 7. IZ*ONE’s Kim Min Ju
 8. Oh My Girl’s Seunghee
 9. (G)I-DLE’s Yuqi
 10. BLACKPINK’s Lisa
 11. (G)I-DLE’s Soyeon
 12. Red Velvet’s Seulgi
 13. Red Velvet’s Irene
 14. aespa’s Karina
 15. (G)I-DLE’s Soojin
 16. IZ*ONE’s Jang Won Young
 17. Girls’ Generation’s Taeyeon
 18. aespa’s Winter
 19. (G)I-DLE’s Minnie
 20. TWICE’s Nayeon
 21. Girls’ Generation’s Hyoyeon
 22. (G)I-DLE’s Shuhua
 23. IZ*ONE’s Choi Ye Na
 24. IZ*ONE’s Kim Chae Won
 25. Red Velvet’s Joy
 26. APRIL’s Naeun
 27. IZ*ONE’s Jo Yu Ri
 28. ITZY’s Yeji
 29. TWICE’s Jeongyeon
 30. Girls’ Generation’s YoonA

เครดิตรูปภาพ soompi.com

#ศิลปิน K-POP #ดัชนีชื่อเสียงแบรนด์ K-POP #K-POP อัพเดท

Our Partner